מחנכים באמונה - ספר הכוזרי מאת רבי יהודה הלוי

דפי מאורות (5772-27)
ספר הכוזרי – ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת (היהדות), נכתב בספרד על ידי רבי יהודה הלוי בשנות הארבעים של המאה ה-12. בתקופה זאת התנהלה בספרד מלחמה בין הנוצרים למוסלמים.
 
 
היהודים היו בין הפטיש לסדן וסבלו גם מרדיפות המוסלמים וגם מגזֵרות הנוצרים. במציאות זאת כתב רבי יהודה הלוי את ספרו הפילוסופי, כדי להגן על הדת היהודית וכדי להסביר את מצבם המושפל של היהודים. הספר נכתב בערבית יהודית ותורגם לעברית.
הספר פותח בסיפור על מלך כוזר, שבחלום הלילה, פעם אחר פעם, נגלה לו מלאך ואמר לו: "כוונתך רצויה לאלוהים אך מעשך אינו רצוי." כדי לדעת מהו המעשה הרצוי החליט המלך לפנות לחכמי הדתות השונות. הוא הזמין אליו תחילה את הפילוסוף שיסביר את תורת הפילוסופיה; אחריו הזמין חכם נוצרי שיסביר את עיקרי הנצרות; אחר כך הזמין את החכם היהודי – את "החבר". בסוף השתכנע מלך כוזר שהדת היהודית היא הדת האמתית והחליט להתגייר. כך עשו גם רבים מבני עמו.
הספר בנוי כשיחה בין מלך כוזר ובין החכם היהודי ("החבר") שפותר את חלומו. שני גיבורי הספר – המלך ו"החבר", מייצגים שתי דמויותהנאבקות עם האמת, שני מבקשי אמונה השואלים ומשיבים, מתקיפים ומותקפים. כל דמות מעוצבת בשלמות ומציגה עמדות מגובשות המשתנות והולכות תוך כדי ויכוח. 
כוונתו של רבי יהודה הלוי בספרו הייתה להביא את היהודי, שהוא הקורא של ספר הכוזרי, אל תכלית חייו, לעורר בו שנית את החוויות הטמונות בלבו: את ההזדהות עם ההיסטוריה היהודית, את ההרגשות ואת החוויות שנטבעו בלב העם מאז התגלות סיני. רגשות אלה מתעוררים באמצעות מצוות המחדשות חוויות אלה שוב ושוב. יש אמנם לנתח תופעות ורעיונות ניתוח הגיוני, אך ניתוח שהוא נאמן ומוסמך ולא שיוליך לתוצאות הסותרות את אמונת התורה.
הרב שאר ישוב כהן מספר שהראי"ה קוק כלל את הספר ברשימת חמשת ספרי היסוד שכל תלמיד- חכם חייב להיות בקי בהם וללומדם, יחד עם אמונות ודעות, מורה נבוכים, חובות הלבבות וספר העיקרים. את השיעורים בספר הכוזרי בישיבה העביר הרב "הנזיר".
 
לעיון נוסף:
·         ישראל הס, דרך אמונה :שיחות הדרכה ביסודות האמונה בדורנו, בדרכו של ריה"ל בכוזרי, ירושלים תשמ"ח
·         יהודה איזנברג, "מתוהה למאמין: צורה ותוכן בספר הכוזרי", באתר דעת:http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mitohe/tohen-2.htm      
·         קישורים למאמרים נוספים באתר דעת: http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2197

      טקסט מלא ומנוקד של הספר ניתן למצוא ב"פרויקט בן-יהודה" http://benyehuda.org/rihal/index.html

 
 

 

 

 

מחבר:
צורן, עמליה
דוא"ל: