מילה בתוספת יו"ד או ללא יו"ד – משנה משמעות

פינת הלשון
לפי כללי הכתיב חסר הניקוד יש להקפיד להוסיף יו"ד או וי"ו במקומות הנדרשים גם כשאינם משנים משמעות. לעולם אין מחסירים יו"ד או וי"ו שהיו בכתיב המנוקד. 
למשל המילה תִּזָּהֵר. לפי כללי הכתיב חסר הניקוד יש להוסיף יו"ד אחרי התי"ו: תיזהר [תישאר וכדומה].
או המילה כֹּחַ, לפי הכללים יש לכתוב כוח [מוח, לפתוח, וכדומה]. 
דוגמאות:
ספרתי לו סיפור מעניין – לא כך! [לא סָפרתי מספרים...].
יש לכתוב: סיפרתי לו סיפור...
בכל הכתות לומדים ילדים צעירים [היכן, בכת בהודו?!?]. אם הכוונה לכיתות בבית ספר, יש להוסיף יו"ד: בכל הכיתות... [ביחיד – כיתה ולא כתה].
האיש הסתובב בחברון בין הערבים: האם הוא הסתובב בין הערבים (לא בין היהודים) או בין הערביים (לפנות ערב)?
אנחנו מקבלים את העיתון מידי שבוע – לא כך!   
יש לכתוב: אנחנו מקבלים את העיתון מדי שבוע [בכל שבוע – לא מהידיים של...].
אבל: הוא לקח את הכדור מידי חברו.
ברכה שהופיעה בעיתון:
"ברכות לחברינו מר ............... על זכייתו בפרס".
כמה חברים בורכו? 
מובן שרק אחד, ולכן צריך היה לכתוב: ברכות לחברנו... 
החדש החדש מתחיל ב... [יש לכתוב: החודש החדש מתחיל ב...].

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל