מילות היחס "עם"; "את"

פינת הלשון
"על הנסים ועל הנפלאות", "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ".
חוזרים על מילת היחס.
לא "עליך להיפגש עם נשיא המכללה ודיקן הלימודים" אלא "עליך להיפגש עם נשיא המכללה ועם דיקן הלימודים".
הסבר קצר: "עליך להיפגש עם נשיא המכללה ודיקן הלימודים": עליך להיפגש עם אדם אחד – עם נשיא המכללה שהוא גם דיקן הסטודנטים;
"עליך להיפגש עם נשיא המכללה ועם דיקן הלימודים": עליך להיפגש עם שני אנשים – גם עם נשיא המכללה וגם עם דיקן הסטודנטים.
 
לא "יש המגבילים את סמכותו ושיקול דעתו של המוסד" אלא "יש המגבילים את סמכותו ואת שיקול דעתו של המוסד".
כשמדובר בשורה ארוכה של דברים מעדיפים שלא לחזור על מילת היחס פעמים רבות. למשל "השפה העברית שימשה בכתיבתם של התנאים, האמוראים, הגאונים, המדקדקים והפייטנים" (ולא "של התנאים, של האמוראים, של הגאונים...").
 

 (האקדמיה ללשון העברית)

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל