מכללת אורות מחזקת את תושבי הדרום וחיילי צה"ל בעמידה האיתנה אל מול הטרור

Sunday, מאי 5, 2019 עד Saturday, מאי 11, 2019
מכללת אורות מחזקת את תושבי הדרום וחיילי צה"ל בעמידה האיתנה אל מול הטרור