מקורם של שמות ערים שיש בשמם מספר

פינת הלשון
כל יישובי ישראל החדשים שיש בשמם מספר – המספר הוא בזכר: קריית שמונה, נתיב העשרה, מעלה החמישה, גבעת השלושה (וגם רחוב הארבעה בתל אביב וגן השלושה – הסחנה) כי הם על שמם של לוחמים. שני השמות היחידים הכוללים מספר בנקבה הם השמות התנ"כיים: קריית ארבע ובאר שבע. בשני אלה אין למעשה שום מספר. קריית ארבע על שם אדם ששמו ארבע, אבי הענק (יהושע יד, טו; טו, יג; כא, יא), ושבע (של באר שבע) – לשון שבועה: באר שבע – באר השבועה "על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם" (בראשית כא, לא).
(מתוך ספרו של אבשלום קור, הגיע זמן לשון)
ובהזדמנות זו – מספר טעויות נפוצות בהגיית שם יישובים, לדוגמה:
קריית שמונָה ולא קריית שמונֶה
רַמְלָה ולא רַמְלֶה
נְתַנְיה ולא נָתַניה
נָצְרַת ולא נָצֶרֶת
חֵיפה ולא חַיפה
חֲדרה ולא חֵדרה
את העיר לוד ניתן לקרוא בשתי צורות: לוֹד או לוּד

 

חזרה לדף פינת הלשון​

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל