משמעות ראשי התיבות: טל"ח

פינת הלשון

ראשי התיבות הללו משמעם "טעות – לעולם חוזר". 
כלומר: נפלה טעות? ––◄לעולם (=תמיד) אפשר לתקן. 
רבים מפרשים את ראשי התיבות הללו כ"טעות לעולם חוזרת", כלומר מעין השלמה עם חולשות הטבע האנושי, אבל למילים הללו יש משמעות משפטית: המונח טל"ח הוא במקורו מונח אנגלי המאפשר לאדם או לארגון לחזור בו מנתונים שגויים שמסר, אם הטעות הייתה בתום לב וללא כוונת פגיעה בנמען.

הביטוי העברי שבו אנו משתמשים נלקח מכללי הקריאה בתורה. בקריאה בתורה יש כלל האומר "טעות - לעולם חוזר" שמשמעו שאם טעה הבעל קורא (מי שקורא בתורה), עליו לחזור תמיד לתחילת הפסוק ולקרוא אותו מחדש, וכך כותב הרמב"ם על תפילות הש"ץ: "אם טעה בהם, לעולם חוזר".

 (מתוך אתר השפה העברית)

 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל