מתי אומרים "כנראה" ומתי – "נראה ש...";מתי – "כמובן" ומתי "מובן ש..."?

פינת הלשון

​יש שתי אפשרויות: או "נראה ש..." או "כנראה". אין מוסיפים ש... אחרי המילה "כנראה".
דוגמאות: "נראה שמשתקפת כאן מסורת חדשה"; "כתב היד נכתב, כנראה, בדרום צרפת" (במקרה זה התפקיד התחבירי של המילה הוא הסגר ולכן היא באה בין שני פסיקים); "כנראה רצה לסיים את שיעוריו לפני המשחק" (במקרה זה לא מוסיפים פסיק אחר "כנראה" וגם לא ש...); הוא יצא לטיול בגליל, כנראה כדי להשלים את חיבורו.
על פי חוקי התחביר צריך לבחור באחת משתי האפשרויות:
1. כמובן, צריך להיות צודקים. 
2. או מובן שצריך להיות צודקים.

חזרה לדף פינת הלשון

 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל