מתי כותבים "כל" ומתי "כול"?

פינת הלשון

​המילה נכתבת בנסמך "כל" ובנפרד "כול": כל דבר, כל האנשים, אבל – הכול אוהבים לטייל. כל הילדים אוהבים הכול.

(האקדמיה ללשון העברית, כללי הכתיב חסר הניקוד)

חזרה לדף פינת הלשון

 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל