מתי נוסיף את האות שי"ן?

פינת הלשון
"הוא החליט לא לעשות זאת" או "הוא החליט שלא לעשות זאת".
שתי הדרכים נכונות. הצורה בשי"ן היא הצורה הרווחת בלשון חכמים.
הרוצים להדר בלשונם מוסיפים "שין" במשפטים כאלה.
"כאילו היא מנסה לפתוח דלת" או "כאילו שהיא מנסה לפתוח דלת".
אחרי "כאילו" אין כותבים שי"ן. אפשר לזכור זאת מהדוגמה: "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" (פסחים י, ה).
 
(האקדמיה ללשון העברית)

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל