נוהל שליחת עבודה לבדיקה באמצעות הדואר​

תלמיד המעוניין לשלוח עבודה לבדיקה באמצעות הדואר יצרף לעבודה טופס להגשת מטלות כמצ"ב, חתום על-ידו. את העבודה יש לשלוח למזכירות המכללה בלבד ולא ישירות למרצה. אין לשלוח עבודות לבדיקה למזכירות האקדמית בדואר אלקטרוני.

כתובת למשלוח העבודה: מכללת אורות ישראל - קמפוס רחובות (מורשת יעקב) רחוב שטיינמן 3 ת.ד. 1106 רחובות, מיקוד 76110.

PDF icon טופס הצהרה בעת הגשת עבודה בשליחת עבודה בדואר.pdf