סגר – מועד ג

יום שני, דצמבר 28, 2020 עד יום ראשון, ינואר 31, 2021
הספרייה בקמפוס אלקנה ממשיכה לתת שירות כפי שנתנה עד עכשיו ניתן לפנות באמצעי התקשורת כפי שמופיע בדף הספרייה