סיומת מילים – באות "ט" או "ת"

פינת הלשון

​לאחר דיונים חוזרים ונשנים בחרה האקדמיה לכתוב את שמות התואר הלועזיים האלה בטי"ת: דרמטי, סימפטי.
הכתיב במילונים אינו אחיד. במילון ההווה: דרמטי ראה: דרמתי; ויש ערך סימפתיה. במילון אבן שושן החדש: דרמתי, דרמתיות, דרמטיזציה, דרמטיקן; סימפתיה, סימפתי. במילון ספיר: דרמטי ראה: דרמתי; ויש דרמטיזציה וכן סימפטיה, סימפטי.

(לאה צבעוני, עברית כהווייתה)

לפני מספר שנים, האקדמיה ללשון קבעה לשם התואר הנגזר מהמילה "דרמה" את הכתיב "דרמתי", בתי"ו. ההיגיון היה שהסיומת -ה של המילה "דרמה" היא סיומת עברית ולכן אפשר להשתמש גם בסיומת התואר העברית -תי. אלא שהמילה "דרמה" אינה מילה עברית ולאחר מחשבה מחדש ביטלה האקדמיה ללשון את ההחלטה הזאת והחליטה לחזור לכתיב המקורי בטי"ת.

(אתר השפה העברית)

 

חזרה לדף פינת הלשון​

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל