ספריית המכללה ממשיכה להתעדכן!

Wednesday, נובמבר 11, 2020 עד Monday, נובמבר 30, 2020
מאגר מידע חדש: שיטות מחקר כמותיות – עוסק בחשיבה מדעית, שיטות מחקר ועיבוד נתונים כמותי. ספרים אלקטרוניים חדשים: How School Leaders Contribute to Student Success Optimizing student engagement in online learning environments Growth and development in adulthood among persons with intellectual disability לשירותכם תמיד, בכל בקשה לאיתור מידע לצורך מילוי מטלות ו/או כתיבת עבודות.