עבודה מעשית - קמפוס רחובות

הנחיות לעבודה מעשית
מטרות:
המכללה רואה בהכשרת המורים חלק אינטגראלי וחשוב במערכת הלימודים, ורואה כייעוד – הכשרת מורים ומחנכים יראי שמים, בעלי רמה מקצועית גבוהה, אשר יביאו לידי ביטוי בעבודתם בשדה ההוראה את יכולתם המקצועית עם עושרם הרוחני, הדתי-לאומי. התהליך מכוון לרכישת כלים ומיומנויות הנדרשות לשם ביצוע תפקידי החינוך וההוראה, תוך מימוש העקרונות הנלמדים בתחומי התיאוריה החינוכית.
 
פעילויות נדרשות
א.  צפייה והתבוננות בכיתה על פי משימות נתונות.
ב.   הוראת שיעורים בהתאם לנדרש במסלולים השונים.
ג.   השתלבות בפעילויות הנעשות בכיתה ובבית הספר.
ד.   השתתפות בדיונים הנערכים על יד המדריך/ה הפדגוגי/ת או המאמן/ת.
 
דגשים
1.  העבודה המעשית מתקיימת ביום קבוע, באופן קבוצתי ובליווי מד"פ מטעם המכללה.
2.  העבודה המעשית הראשונה היא בתושב"ע ורק לאחמ"כ יהיה ניתן להשתבץ לעבודה המעשית בהתמחויות המשניות (סטודנטים שאינם משויכים למסלול תושב"ע מתחילים בתנ"ך)
3.  העבודה המעשית בתושב"ע מתחילה מיד לאחר סוכות ונמשכת באופן מלא עד לפסח – מפסח ועד לסוף השנה יתקיימו השלמות שיעורים ושיעורי המבחן.
4.  העבודה המעשית בהתמחות המשנית תתבצע באופן המשלב את הסטודנטים במערכות בתי הספר באופן שוטף ותתקיים מסוכות ועד לסוף השנה.
5.  הרישום לעבודה המעשית מותנה ברישום לקורס בדרכי ההוראה שבאותו התחום. סטודנט שלא נרשם ולא ביצע את הקרוס לא יוכל להשתלב בעבודה המעשית.
 
 
נוכחות
קיימת חובת נוכחות מלאה. סטודנט הנאלץ להיעדר, חייב להודיע על כך מראש למדריך/ה הפדגוגי/ת ולמורה המאמן. במקרים מוצדקים ומאושרים על ידי המדריך/ה הפדגוגי/ת ניתן להיעדר עד 20% משעות המפגשים.
יום העבודה המעשית הוא בן 4 שעות וכולל צפייה, התנסות בהעברת שיעורים ופעילות בית ספרית והשתתפות פעילה בסדנא הרפלקטיבית