עקב החלטות הממשלה משרדי המכללה סגורים עד לאחר הפסח.

Tuesday, מרס 17, 2020 עד Thursday, אפריל 16, 2020
עקב החלטות הממשלה משרדי המכללה באלקנה סגורים עד לאחר הפסח. אין קבלת קהל ואין מענה במייל ובטלפון בעזרת השם נחזור לאחר הפסח. חג שמח!