פרשת בלק

דפי מאורות (5775-40)
הקשר בין הברכות לתכונותיו היסודיות של עם ישראל
 
בתורה כולה יש שש פרשות על שמות בני אדם: נח, חיי שרה, יתרו, קורח, בלק ופנחס. כולם יחסית צדיקים, פרט לבלק שהוא רשע. למה התורה קוראת פרשה על שם גוי רשע?
 
 

הרבי מלובאביץ' מסביר שהקב"ה הפך את מחשבתו של בלק, הפך את הברכה לקללה. הפרשה נקראת על שמו כדי לרמוז שלהפוך משהו זה תכונה משיחית, יש פה משהו אמתי. ואכן, בלק הוא מלך מואב וממואב יצאה רות.
הסבר נוסף הוא שמדובר בגוי שהבין שהתמודדות עם עם ישראל היא במישור הרוחני. הוא הבין את העוצמות של העם ואת העובדה שאי אפשר לנצח אותו במישור החומרי. לכן הוא שוכר מישהו שיקלל. הקללות שהופכות לברכות ונאמרות בפי בלעם בשליחתו של בלק, נוגעות בדבר הרוחני והעמוק של עם ישראל, הקשר בין עם ישראל לקב"ה, לאבות האומה ולתכלית ישראל בעולם.
בלעם מברך את עם ישראל בשלוש ברכות. המהר"ל מפראג מסביר, בספרו נצח ישראל, שהברכות הן כנגד שלושת האבות. אברהם – ברכה ראשונה, יצחק – ברכה שנייה ויעקב – ברכה שלישית. הברכה הראשונה עוסקת בתכונות של אברהם אבינו: ענווה מופלגת ונאמנות גבוהה מאוד לעקרונות העליונים, "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" (במדבר כג, ט); התכונה השנייה היא היכולת של ישראל להתגבר על הקשיים, תכונתו של יצחק. זו ברכה העוסקת ביכולת של ישראל לבצע עד תום את המשימות האלוקיות, להיות היד הארוכה של הקב"ה בעולם, "אל מוציא ממצרים כתועפות ראם לו" (במדבר כג, כב); הברכה השלישית מציינת את מעלתם של ישראל כעם קדוש, עם נבדל, עם עליון, "והקדישו את קדוש יעקב" (ישעיה כט, כט), עם ש"בגויים לא יתחשב" (במדבר כג, ט), שאין הוא חלק מההנהגה הרגילה של אומות העולם. עם שרואה את העולם הזה כאמצעי לעולם הבא.
אלו הן שלוש הברכות המבטאות את התכונות היסודיות של ישראל: הענווה והשאיפות הרוחניות האדירות; היכולת להתגבר ולקיים את דבר ה' והיכולת להתרומם ולהתנשא מעל כול, לראות את העולם בכללו. לאחר שרואים את התכונות היסודיות האלו של עם ישראל, בא בלעם בחשבון עם אומות העולם בברכה הרביעית, עם הכוחות השונים שמנסים להתחרות עם ישראל ולהפריע להם, "ראשית גויים עמלק" (שמות יז, טז), ואִתם אשור ועוד עמים.
המהר"ל מברר באריכות איך כל העמים המוזכרים שם מבטאים בחינות שונות של התמודדות נגד עם ישראל או ניסיונות להחליף את ישראל. אולם, "אוי מי יחיה משומו אל" (במדבר כד, כג), אוי לאומה שתנסה להפריע לעם ישראל לממש את עצמו ולהגיע לתכליתו; אוי למי שינסה להפריע לו לממש את הייעודים העליונים שלו, את היותו העם שבא להביא את רצון ה' יתברך בעולם, העם שבא להגשים את חלומם של האבות. אוי לו למי שינסה, כי הוא הולך נגד סדר העולם, נגד המגמה האלוקית, נגד מטרת בריאת העולם, נגד ריבונו של עולם. חז"ל אומרים, "אוי למי שנכנס בין ארי ולביאה בשעה שנזקקים זה לזה". אשרי האומות שישכילו להבין כמה ברכה, כמה גודל, יהיה בשיתוף הפעולה עם הופעת קרנם והגשמת של עם ישראל בעולם.
 
אביטל וינשטוק
סטודנטית במסלול לחינוך מיוחד, ההתמחות לתושב"ע
ובמכון לחינוך ולאמונה בימינו
 
 
מקורות
שיעורו של הרב אייל ורד "מה ראתה התורה לקבוע פרשת על שם גוי רשע – בלק?".
הרב אליעזר קשתיאל, לפרשות השבוע ומועדים, סגולת ישראל והעמים.

 

קבצים להורדה:
מחבר:
וינשטוק, אביטל