פרשת ויקרא

דפי מאורות (5774-24)
ספר ויקרא הוא ספר שכל עניינו הוא קודש ופנימיות. כמעט כולו עוסק בקדשים ובטהרות, אנו מוצאים בו את דיני טומאה וטהרה, דיני מאכלות אסורים, עריות וכיוצא בזה.
 
 
 
נתבונן במהות החיים של עם ישראל הבנויים רבדים רבדים המורכבים מרבדים חיצוניים יותר ורבדים פנימיים יותר. למעשה ספר ויקרא שהוא ספר עליון ונשגב ביותר העוסק ברבדים היותר פנימיים של החיים של עם ישראל.
אפשר להקביל את עניינו ספר ויקרא למטרת הדור שלנו, כאשר הכוונה היא לדור שלאחר דור המייסדים.
כאשר הסבים שלנו הגיעו לארץ ישראל הם פגשו ארץ שוממה אשר הפיתוח שלה נמצא בחיתוליו, ומיד הבינו שעליהם לעסוק בבניין הפיזי של ארץ ישראל. ברוך ה' הם פיתחו, הקימו, בנו והפריחו את ארץ ישראל, וכיום ארץ ישראל פורחת, יפה ומפותחת. תמיד אפשר להמשיך ולעסוק בכך, אך לכולנו ברור שהמשימה שעמדה בפני הדורות הקודמים בוצעה ברובה.
לעומת זאת היום, אנו הדור הצעיר שנולד לתוך המציאות של מדינת ישראל, תקומה והתיישבות, עומדים מול עצמנו ושואלים מה המשימה שלנו בימים אלו לאור מצבו הנוכחי של עם ישראל. אנו מבינים שיש לנו משימה שהיא פנימית יותר ונוגעת ברבדים העמוקים יותר של עם ישראל ושל החיים היהודיים. למעשה יש כאן מעבר מהתעסקות בחומר (שיש בו כמובן צורך והכרח, במיוחד כאשר מדובר בארץ ישראל) להתעסקות ברוח (שגם בה יש כמובן צורך והכרח, שהרי אם לא כך אנחנו כמו גוף ללא נשמה).
ניתן לראות את המהלך הנ"ל גם בספר ויקרא ביחס לחומשים הקודמים בראשית ושמות. חומשים אלה עוסקים בבנייה ה"טכנית" כביכול של עם ישראל, הבנייה ה"חיצונית". בספרים בראשית ושמות אנו פוגשים את אברהם שמבין שיש משהו אחר, שיש בורא לעולם. ואברהם מקים משפחה שהופכת ברבות הימים ל"שבט" גדול המורכב משנים עשר שבטים. כך המשפחה גדלה וגדלה. לאחר יציאת מצרים, עם קבלת התורה, המשפחה הופכת לעם, וכעת, לאחר הבנייה ה"פיזית" של העם יש להתעסק ברובד הפנימי יותר של עם ישראל. זה העיסוק המופיע בספר ויקרא, העיסוק במהות. הלימוד בספר ויקרא מקדש ומטהר את הנפש. בספר זה יש התעסקות רבה בדרך להיות קשורים לה' יתברך, ולמעשה אנו נחשפים כאן לדרך חיים אצילית המעמידה אותנו "נוכח פני ה' ".
לנו, הדור הצעיר בארץ ישראל, ניתנה המשימה של בניין התוכן של החיים בארץ ישראל.
לרבים מבני הדור הצעיר המשימה קשה. הם רוצים להציב יעדים ולראות את התוצאות בעיניים. כשעוסקים ברבדים רוחניים התוצאות הן אטיות יותר ונראות פחות מאשר כשמציבים יעד גשמי. אך למרות הקושי הרב ברור לכולנו שיש לעסוק במשימה זו ולדאוג כמה שיותר למשימה הרוחנית העומדת בפנינו.
הבחירה שלנו – הסטודנטיות – ללמוד במכללה לחינוך ובעזרת ה' גם לעסוק בזה, מעידה על ההבנה העמוקה שיש לדאוג לרובד העמוק והפנימי של עם ישראל, לחינוך הדור הצעיר שבעזרת ה' ברבות הימים יהיה הדור שיוביל את עם ישראל. לכולנו ברור שהמשימה העומדת לפנינו היא לא פשוטה כלל, ויותר מכך, היא מלאה בקשיים ובאתגרים, אך יחד עם זאת ברור לכולנו שאם ברצוננו לפעול למען מטרת הדור – המשימה היא לדאוג לתוכן, לפנימיות.
בעזרת ה' שנזכה לזכור תמיד שאנו שליחים של ה' יתברך ופועלים למען פנימיות עמוקה וקדושה יותר במובן הפרטי והכללי.
 
צופיה ליפשיץ
סטודנטית בהתמחויות למתמטיקה
ולחינוך חברתי קהילתי
 
 

 

 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
ליפשיץ, צופיה