פרשת יתרו

דפי מאורות (5776-17)
דמות יתרו
 

הפרשה עוסקת בהגעתו של יתרו לעם ישראל ובמתן תורה בהר סיני. ממבט ראשון, הקשר בין שני חלקי הפרשה אינו מובן. לכאורה היה מתאים יותר לחבר את הפרק המדבר על יתרו לפרשת עמלק שבסוף פרשת בשלח, ולחבר את פרשיית מתן תורה לפרשת משפטים העוסקת בפירוט דיני התורה. מדוע פרשיות אלו מצורפות? משה שפירא מסביר בספרו "פניני שפת אמת" שהסיבה היא עקרונית.

 
 
מעשה יתרו הוא בעצם הכנה למתן תורה. בעקבות הצעתו של יתרו למשה עם ישראל היו מוכנים ומזומנים לקבלת התורה. מתן תורה אינו מאורע השייך לעם ישראל בלבד, אלא לכל אומות העולם, ויתרו מחבר בין עם ישראל לכלל האנושות. התורה ניתנה לכל אומות העולם, אך מלבד בני ישראל שאר העמים לא היו קשובים למתן תורה. הם בחרו להמשיך לחטוא ולא לקבל את התורה. היה רק אדם אחד מאומות העולם ששמע את דבר ה' וביקש להתקרב אל ה' ולתורתו – יתרו. למתן תורה יש מטרה נעלה – גאולה לכלל האנושות. יתרו פתח את הדרך לייעוד זה, הוא המפתח לגאולת העולם לעתיד לבוא. הוא הקדים את מה שעתיד לקרות באחרית הימים לכל העמים, "אליך גוים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל" (ירמיהו טז, יט).
יתרו הגיע למחנה ישראל לאחר ששמע על הנסים שחולל הקב"ה לעם ישראל ביציאת מצרים ובמלחמת עמלק.
הופעת יתרו מסמלת תיקון למה שניסה עמלק לקלקל. עמלק שמע על הנסים שעשה הקב"ה לעם ישראל במצרים וביקש לעקור את עם ישראל כדי למנוע ממנו לקבל את התורה. תגובתו של יתרו הייתה הפוכה. יתרו שמע על הנסים ובעקבות זאת רצה להצטרף לעם ישראל. הוא קיבל על עצמו עול מלכות שמים והתגייר. יתרו הוא היחיד מכל אומות העולם שביקש להצטרף אל עם ישראל באותה תקופה. הוא הגיע לבקר אצל משה לא משום שהוא משפחתו, אלא משום שהוא רצה להתקרב ולהיות חלק מהעם שלו. משום כך זכה יתרו שבפרשה שנקראת על שמו יסופר על מתן תורה.
יעקב ישראל ביפוס, בספרו "ילקוט לקח טוב", מספר על כוחו הגדול של יתרו, כוח הביקורת. בזכות כוח זה הוא הגיע לאמונה בה' ובזכותו הוא גם עזר למשה בהנהגתו. כלומר, ביתרו הייתה מידה גדולה של בקשת האמת. הוא עבד עבודה זרה אחת, העביר עליה ביקורת שאין בה כלום, והמשיך לעבודה זרה שנייה. כך הוא עבר בכל עבודות האלילים שבעולם והעביר עליהם ביקורות שהם אינם ראויים, עד שהגיע בסופו של דבר אל האמת ונכנס תחת כנפי השכינה. יתרו ראה בזכות כוח הביקורת שלו את האמת, ידע להעביר ביקורת על משה שהוא עושה הכול לבד, וידע שטוב יותר למנות דיינים. כוח הביקורת גדול וחשוב, הוא מהווה את הפתח להכרת האמת שבזכותה יכול אדם להגיע לגדלות.
 
נועה פלדשטין
סטודנטית במסלול לריקוד (מחול ותנועה)
 
 
קבצים להורדה:
מחבר:
פלדשטין, נועה