פרשת כי תצא

דפי מאורות (5773-49)
המצוות כציר מחבר
את היסטוריית עם ישראל
 

פרשת כי תצא יוצאת דופן מכל הפרשות שבספר דברים, כיוון שהספר עוסק בעיקר בעבר של בני ישראל ובעתידו ובייעודו של עם ישראל גם בארצו וגם בגולה.

 
 
הפרשה דומה יותר לפרשות "משפטים" ו"קדושים", הרוויות במצוות, בהוראות ובעניינים הלכתיים. מדוע נפסק כאן רצף הסיפור היהודי, שהוא בעצם חוט השני של כל ספר דברים, דווקא בעניינים של מצוות והלכות?
התורה רוצה ללמד אותנו מסר סמוי, שכל ההיסטוריה, החיים והייעוד של העם היהודי קשורים קשר הדוק ליחס של העם שלנו למצוות ולשמירתן, ולנכונות שלנו להישמע להוראות ההלכה.
פרשת "כי תצא" נמצאת כמעט באמצע ספר דברים. היא הציר שעליו נשען הספר כולו. ההלכה והמצוות מגדירות את העבר היהודי והן בוודאי הערובה גם לעתידו. כל החיים היהודיים תלויים בכבוד לנורמות ההלכתיות ושמירה על המצוות.
מסיבה זו אין לראות בפרשה זו, הכוללת מצוות רבות ונושאים הלכתיים מפורטים, יוצאת דופן באמצע ספר דברים ובנאומו האחרון של משה לעם ישראל, אלא דווקא עניין המחזק את כל מה שקרה לפני כן וכל מה שעתיד להתרחש אחרי שהוא יפסיק להנהיג את בני ישראל. זה בעצם הנושא הכללי של נאומו ושל ספר דברים בכלל.
חז"ל אמרו שהנושא הראשון שמועלה בפרשה, ההתנהגות בזמן מלחמה באויב, מתייחס לא רק למאבק באויב לאומי באנשים זרים, אלא גם למאבק הפנימי המתחולל בתוך כל אחד ואחד מאתנו מדי יום ביומו.
פרשת "כי תצא" נקראת תמיד בחודש אלול, חודש של בחינה עצמית והתבוננות פנימה. קשה לקבל נקודת מבט על התמונה הכללית של החיים, המשמעות והייעוד של העם היהודי, כשאין לאדם מושג היכן הוא משתלב בתמונה הכוללת ובסיפור הנצחי הזה. המצוות וההלכה הם המפתח להבנת המהות היהודית שלנו כבני אדם.
התורה מלמדת אותנו שאנחנו בעצם שרויים במאבק אין-סופי, מאבק פנימי בתוך עצמנו. כפי שהמאבק הלאומי של העם היהודי מול אויביו הוא מאבק נצחי, כך נדמה כי גם המלחמה הפנימית בתוכנו היא קרב מתמשך המלווה בכל העליות והמורדות הנלוות תמיד למערכה כה ארוכה ומתישה.
משה מדגיש בפנינו בפרשה זו דווקא את פרטי המצוות וההלכות מתוך כל החיים היהודיים הכלליים. משום כך ראוי במיוחד שנלמד ונשלב את פרשת השבוע, פרשת "כי תצא", בחיי היום-יום שלנו, ועל ידי שילוב זה נזכה לביאת הגואל ולבניין בית חיינו במהרה בימינו.       
  (הרב דב בערל וויין)
 
הודיה הורוביץ
סטודנטית במסלול לחינוך מיוחד
ובהתמחות להיסטוריה
 
 
 
 
 
 

 

 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
הורוביץ, הודיה