פרשת שופטים

דפי מאורות (5775-48)
 
ערי המקלט לעתיד לבוא
 
בפרשתנו חוזר משה רבנו על פרשת ערי המקלט שהובאה בתורה כמה פעמים, אך כאן יש תוספת מיוחדת:
וְאִם יַרְחִיב ה' אֱלֹקיךָ אֶת גְּבֻלְךָ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ וְנָתַן לְךָ אֶת כָּל הָאָרֶץ אֲשֶׁר דִּבֶּר לָתֵת לַאֲבֹתֶיךָ. כִּי תִשְׁמֹר אֶת כָּל הַמִּצְוָה הַזֹּאת לַעֲשֹׂתָהּ אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹקיךָ וְלָלֶכֶת בִּדְרָכָיו כָּל הַיָּמִים וְיָסַפְתָּ לְךָ עוֹד שָׁלֹשׁ עָרִים עַל הַשָּׁלֹשׁ הָאֵלֶּה. וְלֹא יִשָּׁפֵךְ דָּם נָקִי בְּקֶרֶב אַרְצְךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹקיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה וְהָיָה עָלֶיךָ דָּמִים.
חז"ל אומרים:
כי תשמור את כל המצוה הזאת לעשותה. ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה, מיכן אתה אומר שלש ערים הפריש משה בעבר הירדן וכשבאו לארץ הפרישו עוד שלש ולעתיד לבוא מפרישים עוד שלש, שלש על שלש הרי שש ועוד שלש הרי תשע (ספרי, פִסקה קפה).
גם רש"י ורוב המפרשים[1] סוברים שמדובר על שלוש ערים נוספות על השש המוזכרות בפרשת מסעי, שאותם צריך להוסיף כאשר נזכה לגבולות ההבטחה לאבות, מנהר מצרים עד נהר פרת.
על פי פסוקים אלו עולה שהוספת שלוש הערים תלויה בשמירת המצוות. על כך יש לשאול: והלוא ערי המקלט נועדו לרוצחים, ואילו בתיאור האידאלי שהתורה מתארת כאן, של שמירת כל המצוות מתוך אהבת ה' והליכה בדרכיו כל הימים, היה מתבקש שהסיומת תהיה הפוכה – שלא יהיה עוד צורך בערי מקלט כי לא יהיו רוצחים. מדוע דווקא אז יהיה צורך להוסיף עוד ערי מקלט?
האלשיך הקדוש ז"ל מתרץ וכותב על פי דברי חז"ל: "זכו אחישנה לא זכו בעתה" (סנהדרין צח, א), שכאן מדברת התורה על מקרה של "אחישנה", כלומר על מצב שהקב"ה  מרחיב לנו את הגבולות משום שאנו שומרים את המצוות. הוא מחיש לנו את הישועה, אולם יש עדיין כאלה שאינם שומרים ובשבילם צריך ערי מקלט, אך כאשר יגיע הזמן של "בעתה" – "אז לא היה צריך ערי מקלט כלל כי כל הראוי למות בעוונו ימות בחבלי משיח".
הרב קוק זצ"ל, בהקדמה לספרו "עץ הדר", יוצא נגד החרדים לדבר ה' שאינם רואים בהתיישבות שקמה על ידי מי שאינם שומרים תורה ומצוות חלק מהגאולה. הוא כותב כך:
אותם אשר לא יוכלו להתבונן במעשה ה׳ הגדול אשר הוא עושה על אדמת הקודש, יחשבו שאי אפשר לדרוש לציון ולבקש את בניינה על ידי בניהם אשר נדדו ממנה ונפוצו בגולה, ששבו אליה, כי אם כשנבקש את הנמנע [...] והיינו שיהיו דוקא כל העם כולו תלמידי חכמים ותמימים. ושכחו כי הכתוב אומר גם על העתיד המזהיר: "ואם ירחיב ה' אלהיך את גבלך [...] כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים — ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה". הרי אפילו המעלה היותר עליונה של הכלל אינה יכולה להתכונן כי אם כשימצא בקרבו – עד אשר יתעלה העולם ורוח הטומאה יבוער מן הארץ – אנשים פחותים ומגושמים, שסוף כל סוף אפילו מקרה רצח בשגגה איננו עלול לבוא על ידי אנשים רוחניים ומופלגים מההמוניות.
דווקא הפסוקים שלנו מוכיחים שגם בזמן הגאולה, כשכלל ישראל ישמרו את דרך ה', עדיין יהיו בקרבנו אנשים שיכולים לבוא לידי רצח בשגגה ויש לדאוג להם לערי מקלט.
יהי רצון שנזכה במהרה שהקב"ה ירחיב את גבולנו בזכות שמירת המצוות, אהבת ה' והליכה בדרכיו.
 
הרב ישראל אליצורהמקלט לעתיד לבוא
 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
אליצור, הרב ישראל