פתיחת קורס מורות ומורים חדשים- תשפ"א -קמפוס רחובות

Sunday, יולי 5, 2020 עד Monday, יולי 5, 2021
בשנת תשפ"א ייפתח קורס למורים ולמורות חדשים. הקורס יתקיים בנפרד: גברים - יום ראשון. נשים - יום שני