פתיחת שנת הלימודים לתואר ראשון תשפ"ג

יום שני, אוגוסט 8, 2022 עד יום ראשון, אוקטובר 2, 2022
מחזור הלימודים הראשון בתוכנית בני הישיבות יפתח בע"ה ביום שישי ו' באלול תשפ"ב