פתיחת שנת הלימודים לתואר שני תשפ"ג

יום שני, אוגוסט 8, 2022 עד יוֹם חמישי, דצמבר 1, 2022
הלימודים לתואר שני יתחילו בע"ה ביום שני ו' בחשוון (31.10.2022) תשפ"ג