קורס מורים ומורות חדשים - קמפוס רחובות - תשפ"א

שם:
ד"ר דרור חוברה- מרכז התוכנית
טלפון:
052-3097533
דוא"ל:

רציונל

השנה הראשונה של המורה החדש בשדה ההוראה והחינוך מעמידה אותו בפני אתגרים חדשים שלא נחשף אליהם בהיותו פרח הוראה. קורס 'מורים חדשים' חושף את המורה המתחיל בפני תכנים ונושאים שלא התוודע להם כלל ונותנת לו כלים, תמיכה וליווי בהם יוכל להתמודד טוב יותר בפני אתגרי החינוך וההוראה בכלל ובחינוך בפרט.

בקורס זה יושם דגש על המשך רצף הלמידה בקרב המורה המתחיל. רצף הלמידה בתחומי התמקצעות המורה המתחיל, תסייע לו לפתח משמעותית את יכולותיו החינוכיות וההוראתיות בשדה החינוך וההוראה.

חלק מתכני הקורס יסייעו למורה המתחיל לגבש יוזמות חינוכיות בבית הספר במטרה לקדם את תלמידיו ומאידך, לחזק את בטחונו האישי בכיתה ובבית הספר.

תהליך ליווי המורה המתחיל על ידי מורה ותיק ומנוסה תשפר ותיצור דיאלוג חיובי עם הסובבים אותו קרי, תלמידיו בכיתה, צוות ההוראה בבית הספר, הנהלה, הורים ועמיתים למקצוע ותסייע לו לקיים את צעדיו הראשונים בבטחה.

 

 

מטרות ויעדים

ארגז כלים למורה חדש בשנתו הראשונה

מעמד המורה וזכויותיו באינטראקציה לרשויות

עבודת צוות – מנוף לטיוב העבודה בביה"ס (סימולציה)

טיפוח קשר הורים וצוות ההוראה

בעיות משמעת: עקרונות, כלים וסימולציה

פיתוח אקלים כיתה חיובי

למידה משמעותית ככלי הנעה ליצירת משמעת

אפקט פיגמליון, פיתוח חשיבה מסדר גבוהה וכלי הנעה

 

מודל תהליך ההפעלה של הסדנה

הלמידה ועבודת הסיכום בקורס יתבססו על חוויות הוראה-למידה שיחוו המורים החדשים בכיתתם, ניתוחן בקבוצת העמיתים בדרך רפלקטיבית ועיבודן בעזרת משוב על תהליכים ותוצרים.

הקורס יתנהל בדרכים הבאות:

הרצאות; דיונים בעל-פה; סדנאות

מודל תהליך הליווי

בקורס תתקיים התייחסות לליווי שמקבל המורה המתחיל בבית הספר על ידי המלווה האישי ויתקיימו דיאלוגים משותפים במידת הנדרש. המורה המתחיל יוכל לשתף את המרצה ועמיתיו לקורס בתכנים רלוונטיים הקרובים למרצה והנושא הנלמד.

 

היקף הקורס

30 שעות – 7 מפגשים. בנוסף, 20 שעות ליווי אישי. קורס זה בלבד הוא המוכר לעובדי הוראה חדשים, לצורך קידום בדרגות במסגרות 'אופק חדש' ו-'עוז לתמורה'. יש לתאם עם מנהל בית הספר את בחירת המלווה. המלווה יכול להיות החונך משנת ההתמחות.

 

יום לימוד

מורים חדשים - יום ראשון בין השעות 19:15-16:00

מורות חדשות – יום שני בין השעות 19:15-16:00.

 

דרישות הקורס

השתתפות פעילה במפגשים; הגשת טפסים נדרשים; הגשת דו"ח 20 שעות ליווי; עבודת סיכום קורס.

 

 

טופס רישום מקוון - קורס מורים חדשים - מכללת אורות - קמפוס רחובות - תשפ"א

 

 

חברות וחברים!

 

הקורס יתקיים בקבוצות נפרדות לגברים ונשים.

הקמפוס הינו מקום דתי וקיימת בו 'ישיבת הסדר'.

הנכם מתבקשים לכבד את המקום ולהופיע בלבוש הולם