קיצור המילים: מספר; עמוד

פינת הלשון
את המילה "מספר" מקצרים רק בכגון אלה: מס' טלפון, מס' הבית. 
כותבים: "המספר שהגעת אליו איננו מחובר (ולא: "המס' שהגעת
אליו..."); "עליך למלא את מספר תעודת הזהות" (ולא: "... את מס' תעודת הזהות"); "מספר התלמידים בכיתה" (ולא: "מס' התלמידים בכיתה").
בציון מספר טלפון אין צורך לכתוב את המילה "מספר" ולא לעשות נקודתיים, אלא רק: טלפון 1234567–02 או טל' 1234567–02.
את המילה "עמוד" נוהגים לקצר: האדם והחיה (שם ספר), עמ' 5; אך כותבים: בספר 66 עמודים (ולא בספר 66 עמ').

חזרה לדף פינת הלשון​

 

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל