שאלות ותשובות

מה היחודיות של המכללה שלכם ע"פ שאר המכללות ברחבי הארץ?

המכללה מעניקה תואר ראשון בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, בהתמחויות: תנ"ך, תושב"ע, היסטוריה, הוראת תקשורת, מחשבת ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות, אנגלית, מתמטיקה, גיל הרך ומסלול ללימודי החינוך המיוחד המתחלק לשני מוקדים: שלב"רהמכללה מעניקה תואר ראשון בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, בהתמחויות: תנ"ך, תושב"ע, היסטוריה, הוראת תקשורת, מחשבת ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות, אנגלית, מתמטיקה, גיל הרך ומסלול ללימודי החינוך המיוחד המתחלק לשני מוקדים: שלב"ר

האם יש לכם שירותי ייעוץ להכוונת מקצוע?

המכללה מעניקה תואר ראשון בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, בהתמחויות: תנ"ך, תושב"ע, היסטוריה, הוראת תקשורת, מחשבת ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות, אנגלית, מתמטיקה, גיל הרך ומסלול ללימודי החינוך המיוחד המתחלק לשני מוקדים: שלב"ר

כמה שנים קיימת המכללה?

המכללה נוסדה בשנת תשל"ט (1978) בפתח תקווה ומסוף שנות השמונים, המכללה ממוקמת באלקנה. בשנת תשס"ט (2009) המכללה התאחדה עם מכללת "מורשת יעקב" ומאז, פועלת גם בשלוחה ברחובות

מה ההבדל בין מכללת אורות ברחובות למכללת אורות באלקנה?

המכללה מעניקה תואר ראשון בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, בהתמחויות: תנ"ך, תושב"ע, היסטוריה, הוראת תקשורת, מחשבת ישראל, לימודי ארץ ישראל, ספרות, אנגלית, מתמטיקה, גיל הרך ומסלול ללימודי החינוך המיוחד המתחלק לשני מוקדים: שלב"ר