שבת פסח תשעה

דפי מאורות (5775-25.5)
פסח שחל בשבת
 

שנה, תשע"ה, חג הפסח חל בשבת. אחת למספר שנים (כשלוש-ארבע) דבר זה קורה, אך לעתים רחוקות ניתן לראות פער גדול יותר. הפער הגדול ביותר היה בשנת תשע"ב – 14 שנ.

 

מספר עניינים המיוחדים לפסח שחל בשבת
לאחר תפילת העמידה אומרים את ברכת "וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם", אך אין אומרים ברכת מעין שבע. עניינה של ברכת מעין שבע לפי רש"י, היא: 
משום סכנת מזיקין, שלא היו בתי כנסת שלהם בישוב, וכל שאר לילי החול היו עסוקין במלאכתן, ובגמרן מלאכתן מתפללין ערבית בביתן, ולא היו באין בבית הכנסת. אבל לילי שבת באין בבית הכנסת, וחשו שיש שאין ממהרין לבוא, ושוהין לאחר תפילה, לכך האריכו תפילת הציבור.
הרמב"ם נותן הסבר דומה במשנה תורה (הלכות תפילה, פרק ט):
ולמה תיקנו חכמים זה – מפני שרוב העם באין להתפלל ערבית בלילי שבת, ויהיה שם מי שנתאחר לבוא ולא השלים תפילתו; ויישאר לבדו בבית הכנסת, ויבוא לידי סכנה. לפיכך חוזר שליח ציבור ומתפלל, כדי שיתעכבו כל העם עד שישלים תפילתו המתאחר, וייצא עימהן.
מאחר שבפסח ממילא אומרים הלל לאחר תפילת העמידה בערב אין חשש שיישארו אנשים לבד, ובפרט שבפסח אין חוששים מהמזיקים.
 
"שלום עליכם" ו"אשת חיל"
לפני הקידוש, כמו בכל שבת, יעשה אדם כמנהגו. יש נוהגים לומר "שלום עליכם" שבו אנו מברכים את המלאכים, מקבלים אותם לביתנו, שישרו שכינה ושלום-בית, ומברכים אותם בצאתם.
 
מלאכות יום טוב
יש להיזהר בחג הפסח השנה במלאכות האסורות בשבת  ומותרות ביום טוב, כמו צליית הזרוע לקערת הסדר, העברה מאש לאש לצורך חימום התבשילים ועוד. בהגדה עצמה אין שינוי בנוסח, אך מוסיפים בברכת המזון ובקידוש את ענייני השבת.
 
הקפדות מיוחדות
יש מספר דברים שאותם יש העושים בחג ועליהם יש להקפיד:
הוספת יין לחרוסת: הרב מלמד כותב (פנינה הלכה, הלכות שבת):
מותר להוסיף נוזלים לעיסה עבה ולעשותה רכה, שכן הוספת המים לתוכה גורמת לפעולה הפוכה מלישה, שהלישה מקבצת את החלקים לחטיבה אחת, ואילו הוספת המים מחלישה את חיבורם.
לכן אין איסור להוסיף יין לחרוסת.
עירוב תבשילין: יש להכין מערב חג משום ששביעי של פסח חל ביום שישי.
שמיני של פסח הוא יו"ט שני של גלויות בחוץ לארץ ולכן במשך כחודש יהיה פער בקריאת התורה. פער זה ייסגר כאשר פרשות בהר-בחוקותי יהיו נפרדות בארץ ישראל, אך מחוברות בחוץ לארץ.
יהי רצון שנזכה כולנו בשנה הבאה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים הבנויה, מתוך שמחה, קדושה ואחדות ישראל. 
מי ייתן ובחג הגאולה הזה נזכה להשתחרר מכל המשעבדים והמעיקים, נבער את החמץ מקרבנו ונשיג את החירות האמתית.
(מבוסס על מאמרו של גדי איידלהייט מאתר פרשת שבוע)
 
נוי מסילתי
סטודנטית במסלול חינוך מיוחד ובהתמחות לתושב"ע

 

 
 
 

 

 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
מסילתי, נוי