שינויים במועדי פתיחת הספריה בקמפוס אלקנה בחודשים כסלו-טבת:

Monday, דצמבר 9, 2019 עד Wednesday, ינואר 8, 2020
יום ראשון – א' טבת תש"ף (29/12/2019) – 08:00 – 15:45 תתבצע הארכה גורפת לפריטי הספריה והמרפ"ד עד לתאריך ח' בטבת תש"ף (05/01/2020) יום שלישי – י' בטבת תש"ף (07/01/2020) – הספריה תיסגר ב-12:45 תתבצע הארכה גורפת של שבוע נוסף לפריטי הספריה והמרפ"ד שאמורים לחזור ביום זה.