שינויים במועדי פתיחת הספריה ומרכז תכנון למידה והוראה בחודש אדר

Monday, פברואר 24, 2020 עד Tuesday, מרס 10, 2020
יום שני, ו' באדר (02/03/2020) – יום בחירות – סגור. יום שני, י"ג באדר (09/03/2020) – תענית אסתר - 8:00 – 12:45 יום שלישי – פורים - סגור