שינויים במועדי פתיחת הספריה (קמפוס אלקנה) בחודשים ניסן אייר:

Sunday, מרס 31, 2019 עד Wednesday, מאי 8, 2019
יום ג', ד' ניסן (09/04/2019) – בחירות - שבתון ימים א' – ב' , ט' – י' בניסן (14-15/04/2019) – 8:00 -15:45 יום ג', י"א בניסן (16/04/2019) – 08:00 – 13:45 ימים ד' – שבת, י"ב – כ"ב בניסן (17-27/04/2019) -- הספריה סגורה יום ג', ב' באייר (07/05/2019) – 8:00 – 15:45 יום ד' – יום הזיכרון (08/05/2019) -- 8:00 – 12:45 הארכה אוטומטית תתבצע ביום ראשון, ב' בניסן תשע"ט. תאריך ההחזרה יהיה כ"ה בניסן (30/04/2019). להזכירכם, הארכה לא מתבצעת במקרה ויש לכם קנס ישן, או שהספר (או כל פריט אחר) מוזמן.