שירותי ייעוץ

קמפוס אלקנה
לרשות הסטודנטיות עומד מערך מסייע הערוך לסייע בסוגיות רבות הקשורות בחייהן במכללה. כל סטודנטית זכאית להיעזר בגורמים המתאימים ותזכה לתמיכה המֵרבית תוך שמירת סודיות מלאה.

המערך המסייע מנוהל ומתועל על ידי דיקנית הסטודנטיות וניתן לפנות אליה בכל דבר הקשור לחיים בקמפוס.

לרשות הסטודנטיות עומדים גם בעלי תפקידים הבאים לסייע בנושאים חינוכיים, אישיים ואחרים:

נשיא המכללה
דיקן הלימודים
דיקנית הסטודנטיות
יועצת המכללה
ראש מדור רווחת הסטודנטים
 
יועצת המכללה
לייעוץ כללי ניתן לפנות ליועצת המכללה, גב' פנינה נוימן [email protected]  
או בטלפון 052-2334627.
 
 
מרכז תמיכה
במכללה פועל מרכז תמיכה המעניק תמיכה לימודית, רגשית ותפקודית.
סטודנטית המבקשת התאמות בבחינות רשאית לפנות בחודש הראשון לשנת הלימודים למזכירת המרכז, גב' שרה כץ, ולהמציא לה אבחון תקף.
הסטודנטית תוזמן לפגישה לאישור התאמות לפי כללי המרכז.