יחידות מינהל - לשכת נשיא המכללה

התקשרות עם לשכת נשיא המכללה

ימים ושעות פעילות  
א-ג 8:00-13:00
 

שם ותפקיד התקשרות      טלפון     תמונה

פרופ'  סיני  יובל

נשיא המכללה

   

sinayuval@orot.ac.il 03-9061222

שפיר שולי

מנהלת לשכת נשיא המכללה ​והנהלת העמותה

shuli@orot.ac.il

08-9485661

03-9061222

 

ד"ר וייס שמעון

מנכ"ל

 shimon@orot.ac.il 03-9061319  
נעמי שפנגלט
מנהלת המחלקה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ
nomi@orot.ac.il 03-9061207  

חזרה ליחידות מינהל