מנהל אקדמי - קמפוס רחובות

ד"ר עטיה רונאל
ראש בית ספר תואר ראשון וראש בית ספר תואר שני בקמפוס רחובות
טלפון:
08-9485696
כתובת דוא"ל:
הרב הרבסט חנוך
ראש מינהל אקדמי- קמפוס רחובות
טלפון:
08-9485617
כתובת דוא"ל: