לשכת ראש קמפוס רחובות

דוד יניב
ראש קמפוס רחובות
טלפון:
08-9485661
כתובת דוא"ל:
yaniv@orot.ac.il
שפיר שולי
מנהלת לשכת נשיא המכללה והנהלת העמותה
טלפון:
08-9485661
כתובת דוא"ל:
shuli@orot.ac.il
עטיה רונאל , ד"ר
מרכז אקדמי
טלפון:
089485696
כתובת דוא"ל:
ronel@orot.ac.il