יחידות מינהל - לשכת נשיא המכללה

התקשרות עם לשכת נשיא המכללה

שעות קבלת קהל:

ימים

שעות

א-ג

8:00-13:00

פרופ' יובל סיני
נשיא המכללה
טלפון:
03-9061222
כתובת דוא"ל:
sinayuval@orot.ac.il
שפיר שולי
מנהלת לשכת נשיא המכללה ​והנהלת העמותה
טלפון:
08-9485661 03-9061222
כתובת דוא"ל:
shuli@orot.ac.il
הרב חיים פוגל
מנכ"ל
טלפון:
03-9061222
כתובת דוא"ל:
fogel@orot.ac.il
נעמי שפנגלט
מנהלת המחלקה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ
טלפון:
03-9061207
כתובת דוא"ל:
nomi@orot.ac.il