המרכזיה הפדגוגית-משאבי למידה

שעות קבלת קהל:

ימים

שעות

א-ד

13:00-15:00

ה

סגור

צפתי מיכאל
מנהל המרכז הפדגוגי
טלפון:
08-9485629
כתובת דוא"ל: