המרכזיה הפדגוגית-משאבי למידה

שעות קבלת קהל:
ימיםשעות
א-ד 13:00-15:00
הסגור
צפתי מיכאל
מנהל המרכז הפדגוגי
טלפון:
08-9485629
כתובת דוא"ל:
michaels@orot.ac.il