גזברות ושכר לימוד - קמפוס רחובות

מזוז ברכה
מזכירות שכר לימוד
טלפון:
08-9485695
כתובת דוא"ל:
bracha@orot.ac.il
כהן מיכל
מזכירת שכר לימוד
טלפון:
08-9485613
כתובת דוא"ל:
michal@orot.ac.il