תפעול -קמפוס רחובות

אשרם שרי
מנהלת תפעול
טלפון:
052-6362669
כתובת דוא"ל:
saria@orot.ac.il
דראב רונן
מנהל תשתיות ובינוי
כתובת דוא"ל:
ronend@orot.ac.il
מזרחי תומר
תפעול