לשכת הרקטור

הרב פרופ' מאיר הילדסהיימר
רקטור המכללה
טלפון:
08-9485663 03-9061222
כתובת דוא"ל:
shuli@orot.ac.il
ד"ר רונאל עטיה
סגן רקטור
טלפון:
08-9485696
כתובת דוא"ל:
ronel@orot.ac.il
שולי שפיר
מנהלת לשכת נשיא המכללה, הרקטור והנהלת העמותה
טלפון:
08-9485663 03-9061222
כתובת דוא"ל:
shuli@orot.ac.il