מזכירות בני ישיבות - קמפוס רחובות

הרב הרבסט חנוך
ראש תוכנית בני ישיבות
טלפון:
08-9485617
כתובת דוא"ל:
hanoch@orot.ac.il
יוסף איתי
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485634
כתובת דוא"ל:
itay@orot.ac.il
פרג אילון
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485634
כתובת דוא"ל:
eilon@orot.ac.il
יחיא מיטל
מזכירות בני ישיבות
טלפון:
08-9485677
כתובת דוא"ל:
meitaly@orot.ac.il
לוי עינב
מזכירת בני ישיבות
טלפון:
08-9485623
כתובת דוא"ל:
einav@orot.ac.il
הרב אביב יהונתן
ראש תוכניות אנגלית,מתמתיקה ולימודי המשך
טלפון:
6408-94856
כתובת דוא"ל:
yaviv@orot.ac.il
לידני נירית
מזכירת אנגלית, מתמטיקה, ולימודי המשך
טלפון:
08-9485627
כתובת דוא"ל:
nirit@orot.ac.il
שונים טל
מרכז תוכנית אקדמית לישיבת ההסדר
כתובת דוא"ל:
tals@orot.ac.il
סרוסי תמיר
מרכז תוכנית אקדמית לישיבת ההסדר
כתובת דוא"ל:
tamir019@gmail.com