מזכירות בני ישיבות - קמפוס רחובות

הרב הרבסט חנוך
ראש תוכנית בני ישיבות
טלפון:
08-9485617
כתובת דוא"ל:
hanoch@orot.ac.il
הרב אביב יהונתן
ראש תוכניות אנגלית,מתמתיקה ולימודי המשך
טלפון:
6408-94856
כתובת דוא"ל:
yaviv@orot.ac.il
כהן עדן
ראש תוכנית מדעי הטבע
טלפון:
089485676
כתובת דוא"ל:
eden@orot.ac.il
סרוסי תמיר
מרכז תוכנית אקדמית לישיבת ההסדר
כתובת דוא"ל:
tamir019@gmail.com
שונים טל
מרכז תוכנית אקדמית לישיבת ההסדר
כתובת דוא"ל:
tals@orot.ac.il
ביתן רועי
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485623
כתובת דוא"ל:
roeib@orot.ac.il
ספדאל שי
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485641
כתובת דוא"ל:
shayp@orot.ac.il
אלמליח תהילה
מזכירות בני ישיבות
טלפון:
08-9485677
כתובת דוא"ל:
tehila@orot.ac.il
לידני נירית
מזכירת אנגלית, מתמטיקה, ולימודי המשך
טלפון:
08-9485627
כתובת דוא"ל:
nirit@orot.ac.il