מזכירות בני ישיבות - קמפוס רחובות

הרב הרבסט חנוך
ראש תוכנית בני ישיבות
טלפון:
08-9485617
כתובת דוא"ל:
הרב אביב יהונתן
ראש תוכניות אנגלית,מתמטיקה ולימודי המשך
טלפון:
6408-94856
כתובת דוא"ל:
כהן עדן
ראש תוכנית מדעי הטבע
טלפון:
089485676
כתובת דוא"ל:
סרוסי תמיר
מרכז תוכנית אקדמית לישיבת ההסדר
כתובת דוא"ל:
הרב מסיקה אסף
מרכז תוכנית אקדמית לישיבת ההסדר
טלפון:
08-9485625
כתובת דוא"ל:
ביתן רועי
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485623
כתובת דוא"ל:
ספדאל שי
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485641
כתובת דוא"ל:
נוי יצחק
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485676
כתובת דוא"ל:
בן עמנואל רחל
מזכירת אנגלית, מתמטיקה, ולימודי המשך
טלפון:
08-9485627
כתובת דוא"ל:
אושרי מור
מזכירת בני ישיבות
טלפון:
08-9485677
כתובת דוא"ל: