ספרייה -קמפוס רחובות

שעות קבלת קהל:
ימיםשעות
א8:00-18:50
ב8:00-22:50
ג8:00-17:00
ד8:00-21:30
הסגור
ו8:00-12:30
צ'יסמדיה יהודית
מנהלת הספרייה -קמפוס רחובות
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל:
judith-z@orot.ac.il
יערי תחיה
ספרנית רכש
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל:
​thiya@orot.ac.il
צפתי מיכאל
ספרן יעץ והשאלה בין ספריתית
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל:
michaels@orot.ac.il
שטרימברג מיטל
ספרנית יעץ וקטלוג
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל:
meitals@orot.ac.il
ולץ אפי
ספרן יעץ
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל:
efi@orot.ac.il