ספרייה -קמפוס רחובות

שעות קבלת קהל:

ימים

שעות

א

8:00-18:50

ב

8:00-22:50

ג

8:00-17:00

ד

8:00-21:30

ה

סגור

ו

8:00-12:30

צ'יסמדיה יהודית
מנהלת הספרייה -קמפוס רחובות
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל:
יערי תחיה
ספרנית רכש
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל:
צפתי מיכאל
ספרן יעץ והשאלה בין ספריתית
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל:
ולץ אפי
ספרן יעץ
טלפון:
08-9485683
כתובת דוא"ל: