שכר לימוד ותשלומים נלווים

שכר הלימוד במכללה נקבע בכל שנה ושנה ע"י משרד החינוך ומפורסם בחוזר שכר לימוד.

 

התשלומים הנלווים כוללים בין השאר:

  • דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים.
  • ביטוח תאונות אישיות.
  • דמי רישום להסעות מאורגנות ע"י המכללה (אם הלומד משתמש בהסעות)