שם פרטי קודם לשם משפחה?

פינת הלשון
 

​בפנייה ובחתימה ראוי להזכיר את השם הפרטי לפני שם המשפחה: לכבוד אהרון כהן (ולא כהן אהרון), מר יצחק ישראלי הנכבד (ולא מר ישראלי יצחק הנכבד), בכבוד רב משה לוין (ולא לוין משה). 
רק ברשימה הערוכה לפי סדר האלף-בית (רשימת תלמידים, מורים, משתתפים וכדומה) מקדימים את שם המשפחה.
אם ידוע שמו של האדם אין מקצרים אותו: לא א' כהן, י' ישראלי, מ' לוין אלא כותבים את השם הפרטי המלא.

(מתוך לאה צבעוני, עיינו ערך עריכה, מכתבים רשמיים)

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל