תואר ראשון גברים - בני ישיבות

מידע לסטודנט לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ד

 

לצורך התמצאות, אנו מצרפים את הקבצים הבאים.

כדאי להיכנס לקבצים המצורפים ע"פ הסדר כדלהלן:

1.       דף הנחיות תשפ"ד

2.       סרטון הדרכה כללי להתמצאות במערכות המכללה לחץ כאן.

3.       מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד (פרונטלי + מתוקשב).

4.       מתווה לימודים מפורט על פי מערכת תשפ"ד.

5.       לוח זמנים לשנה"ל תשפ"ד