Taxonomy content

המרכז ללימודי משפחה

במרכז מגוון קורסים בנושאים של חיים במשפחה : ייעוץ זוגי ומיני בקדושה, חינוך לזוגיות - לנשות חינוך ויועצות, העשרת ארגז הכלים הזוגי והכשרת מדריכות כלות

 

 

המרכז ללימודי משפחה

 

המרכז ללימודי משפחה