Taxonomy content

תוכנית להכשרת מחנכות

תוכנית להכשרת מחנכות נועד לבנות המעוניינות לעסוק בליבת החינוך ובאתגרי החינוך והדור המתחדשים. משנה לשנה אנו נדרשים להעמיק בתופעות המתחוללות לנגד עינינו, להאמין בדור הצעיר, להבין שרק על ידי חינוך ראוי ומחנכות ראויות ניתן להגיע אל לב תלמידנו. 

תוכנית להכשרת מחנכות