תנאי הסמכה לתואר ראשון .B.Ed

בוגר המכללה זכאי לתעודת הוראה ו/או תואר ראשון B.ed לאחר שעמד בדרישות אלה:
• השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות במוסד.
• עמידה בהצלחה בבחינות המעבר ובבחינות הגמר והגשת כל העבודות לסוגיהן.
• קבלת ציון 70 לפחות ב: (א) עברית; (ב) תחומי ההתמחות; (ג) התנסות בהוראה ובחינוך.
• סיום כל לימודי החובה.
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן