תקופת הנסיון

תקופת הלימודים הראשונה של תלמיד המתקבל ללימודים במכללה היא תקופת נסיון. תקופת הניסיון תימשך סמסטר אחד מתחילת שנת הלימודים הראשונה. בסוף תקופת ניסיון זאת, רשאית הנהלת המכללה להפסיק את לימודיו של התלמיד, או להאריך את תקופת הניסיון. לאחר מכן - עד לסיום לימודיו במכללה קיימת הזכות להנהלת המכללה להפסיק את לימודיו לאחר מתן אזהרה בע"פ ובכתב ובהתאם להוראות הגף להכשרת עובדי הוראה.
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן