​נהלי תשלום עבור שירותי מזכירות אקדמית

• אישור לימודים במכללה - אחד בשנה ללא תשלום. כל אישור נוסף 25 ₪.
• אישור לימודים בישיבת הסדר - אחד בשנה ללא תשלום. כל אישור נוסף 25 ₪.
• אישור שכר לימוד - אחד בשנה ללא תשלום. כל אישור נוסף 25 ₪.
• אישורים נוספים - 25 ₪.
• גליון ציונים - אחד בשנה ללא תשלום (בהפקה מרוכזת לכל התלמידים בסוף שנה"ל). כל גל"צ נוסף 25 ₪.
• משלוח דואר רשום של תעודות ומסמכים רשמיים -20  ₪
  • עותק של תעודת הוראה ותואר או תואר בלבד – 100 ש"ח