ישיבת ההסדר "אורות יעקב"

רחובות
ישיבת ההסדר "אורות יעקב" שמה לה למטרה לגדל דורות של תלמידים אשר יסודות האמונה מושרשים היטב בלבם, אשר משלבים תורה עם דרך ארץ, יודעי ספר, קובעי עיתים לתורה ושותפים מובילים במערכת החינוך במדינת ישראל. להשגת מטרות אלו נלמדים בישיבה מקצועות התורה השונים, גמרא, הלכה, אמונה ומחשבה. לימוד הגמרא מתחלק ללימוד גמרא עיון בסדר בוקר, שבסיומו מתקיים שיעור של ר"מ הכיתה ולימוד בקיאות בסדר ערב. לימוד ההלכה נלמד באופן עצמאי על ידי  התלמידים מיד לאחר התפילה ובסוף השבוע מתקיים שיעור בהלכה לסיכום והרחבה של הנושאים שנלמדו. הנושאים הנלמדים בהלכה הם על פי  הסימנים במשנה ברורה  חלקים א`, ב` וג` בהתאמה לשנים א`,ב` וג` בישיבה. שיעורי אמונה ניתנים מידי יום בכיתות על ידי הרמים  ומלבד הרמי"ם האורגנים של הישיבה מגיעים לישיבה גם רבנים אורחים שמלווים את הבחורים בישיבה כבר כמה שנים. בנוסף לכך ניתנים שיעורים באמונה ובמחשבת ישראל בבתי הרמי"ם לבחורים שמבקשים עיון והעמקה.

סדר היום בישיבה

יום הלימודים מתחיל בתפילת שחרית בשעה 7:00 ומיד לאחר התפילה לומדים הבחורים באופן עצמאי סדר הלכה עד לשעה 8:15. מיד לאחר מכן ארוחת בוקר.
השיעור הראשון הוא שיעור באמונה שמתחיל בשעה 9:00 עד סביבות השעה 10:00 ומיד לאחר מכן עולים הבחורים לבית המדרש לסדר לקראת שיעור גמרא. בשעה 11:30 שיעור שני עיון בגמרא , עד לשעה 12:00. מיד לאחר מכן תפילת מנחה וארוחת צהריים.
לאחר הלימודים האקדמאים וארוחת ערב. חוזרים הבחורים בשעה 19:30 לביהמ"ד לסדר ערב, ללימוד גמרא בקיאות בחברותות או עם אברכים מכולל "יד ברודמן" - כולל לדיינות ברחובות.
שבתות
הישיבה רואה ערך עליון בחינוך הבחורים לתורה וליראת שמים, בקיום שבתות בישיבה. בשבת זוכה התלמיד לדיבוק חברים, לקירוב בין הרמי"ם לתלמידים, ולאווירה המיוחדת של שבת בישיבה, התנתקות מחיי החומר וחיבור לתורה.
תדירות השבתות היא בדרך כלל שבת בשבועיים, ופעמים שבת בשלושה שבועות.
סדר היום בשבת מתחיל בתפילת מנחה, שיחה מפי ראש הישיבה ותפילת ערבית. לאחר ארוחת שבת הנעשית מתוך שירה ודברי תורה, מוזמנים התלמידים לעונג שבת בבית הרמי"ם שפעמים מתארך לשעות מאוחרות.
תפילת שחרית, בקיץ ב- 8:00 ובחורף ב- 7:30 דבר הלכה קצר לאחר תפילת שחרית, קריאת התורה וכו`. לאחר ארוחת שחרית של שבת מנצלים התלמידים את הזמן כרצונם מי במנוחה או טיול ומי בטיול בסיור במרחבי התלמוד.
לאחר תפילת מנחה של שבת מתקיים שיעור על ידי אחד הרמי"ם בנושאים הלכתיים אקטואליים, סעודה שלישית, ערבית והבדלה.

מסלול צבאי

לקראת סוף שנה א` מתגייסים התלמידים במסגרת גיוס בני ישיבות, וחוזרים לשנה ב` וג`. תלמידים הלומדים בתכנית המצוינים מסיימים את לימודיהם, והשאר ממשיכים בשנה רביעית יום וחצי בשבוע אך משוחררים מהמסגרת הישיבתית. בשנים האחרונות הוקם בישיבה כולל שבו התלמידים ממשיכים את לימודיהם התורניים ומקבלים מלגה נאה ומשלבים בזה לימודי קודש יחד עם לימודים אקדמאים. כהוכחה להצלחת תוכנית זאת ניתן לראות כי רבים מהמסיימים מבקשים להצטרף לתוכנית הכולל
וישנם שממשיכים בזה כמה שנים נוספות.